Projektet förlängs

Projektet Reclaim förlängs till sista juni 2018.


Projektledare Jesper Pietsch (till höger) och Jean-Claude Merciol (till vänster) från EU-kommissionen som beslutade om projektets förlängning.

Den 17 juli beslutade EU-kommissionen att förlänga projektet Reclaim. Anledningen till förlängningen var att flera av projektets åtgärder försenats och inte skulle komma att bli färdiga inom den utsatta projekttiden. Genom beslutet förlängdes projektet 7 månader till 2018-06-30.