Nya tillfartsvägar på Tysslingens strandängar

Tre tillfartsvägar fram till Tysslingens västra strandängar håller just nu på att grusas och förstärkas.

 Foto: Michael Andersson

De nya tillfartsvägarna byggs inom projektet för att underlätta den fortsatta skötseln av Natura-området. Vägarna kommer att göra det lättare för tunga maskiner och transporter att komma nära strandängarna.

Uppdraget utförs av Maskinringen i Örebro.