Möte om Tysslingens skötselplan

I samband med arbetet med att ta fram en skötselplan för naturreservatet och Natura 2000-området Tysslingen, träffade projektet delar av referensgruppen på plats i Tysslingen.

​Foto: Jesper Pietsch

Den 16 oktober fick vi (Jesper Pistch och Michael Andersson) en heldag tillsammans med referensgruppens Börje Ekstam (professor i ekologi vid Linnéuniversitetet) och Stefan Thorsell (naturvårdsbiolog, f.d. nötköttsbonde och veteran inom skötsel av naturbetesmarker), där vi besökte Tysslingen för att diskutera den skötselplan som ska tas fram inom projektet. Vi såg flera tusen rastande gäss, som flög upp, skrämda av något.