Kurs i våtmarksslåtter

Under två dagar i månadsskiftet augusti-september besöktes Venakärret av naturvårdare från hela Sverige i samband med en kurs om våtmarksslåter.


Foto: Kjell Store

Reclaim värdar för kurs i våtmarksslåtter

Kursen var en fortbildning för naturvårdare om slåtter av våtmarker som anordnades av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Ledare för kursen var Tommy Lennartsson och Anna Westin från Centrum för biologisk mångfald vid CBM. Länsstyrelsen och Reclaim stod för värdskapet, då de två miljöer man tittade närmare på under kursen var Reclaim-projektets två områden, Venakärret och Tysslinen.

Naturvärden i ett historiskt sammanhang

Kursen handlade om om historisk, nutida och framtida skötsel av slåtterängar. Tommy och Anna hade djupdykt i historiken kring markanvändningen för Älvhyttans by, där Venakärret är beläget, och även nosat lite på Tysslingen. Kursdeltagarna fick en inblick i de båda Natura-områdenas naturvärden utifrån ett historiskt perspektiv. Vi hade många spännande diskussioner om naturvärden, biologisk mångfald, skötselåtgärder och slåtter i våtmarker med mera.