Årets sista slåtterkontroll

Idag den 18 oktober mätte vi idag in den sista av de slåttrade strandängarna i Tysslingen.

​Foto: Michael Andersson

Med hjälp av projektets handdator mätte vi idag in den sista av årets slåttrade strandängsytor på Älgestamaden. Länsstyrelsens fälttekniker Håkan Gibro har slagit ytan invid Blackstaån med Länsstyrelsens och projekt Reclaims egen pistmaskin.