Anläggning av vallbankar

I mitten av september startar arbetet med att anlägga vallbankar längs några av roddgatorna längs norra Tysslingens västra strand.


Foto: Jesper Pietsch

Tanken med vallbankarna är att skapa bankar som betesdjuren ska kunna använda sig av för att mer torrskodda ta sig långt ut på de gungflyartade strandängarna. På så sätt hoppas vi att betesdjuren tidigare på betessäsongen ska gå längre ut på strandängarna än de annars brukar göra. Det är viktigt att försöka förbättra betestrycket på hela strandängen, inte bara de inre och fastare delarna. Det är lite av en försöksverksamhet och ett förslag från djurhållarna. För att vallbankarna inte ska orsaka dämning av vatten lägger vi trummor genom vallbankarna. Trummorna förankras med betongpålar så att de inte flyter upp eller lyfts upp av isverkan.

Arbetet utförs av Sundkvist Schakt & Transport.