Venakärret är nu naturreservat

Den 31 oktober tog Länsstyrelsen beslut om naturreservatet Venakärret. Nu har det gått tre veckor, vilket innebär att beslutet har vunnit laga kraft och gäller.

Kärr med öppet vatten
Foto: Kjell Store

​Naturreservatet Venakärret omfattar ett område om 67,2 hektar, innehållande barrskog, kalkbarrskog, rikkärr och vattendrag.

Mer information om naturreservatet Venakärret