På besök i slåttermaskinfabriken

Just nu är Torbjörn Eriksson och Bengt Pettersson från Reclaims referensgrupp i Tyskland. Där granskar de den pistmaskin som vi beställt på plats hos företaget som anpassar den för sommarbruk och våtmarksslåtter.
Bandmaskin med slåtteraggregat på öppen gräsmark
Maskinen skulle ha levererats i december, men leverantören har begärt att få tid till mitten av mars för kompletteringar och justeringar. Den ombyggda pistmaskinen har försetts med slåtter- och buntaggregat och är tänkt att användas inom den fortsatta skötseln av strandängarna i Tysslingen. Maskinell slåtter och putsning behövs som ett komplement på platser där betesdjuren inte kommer åt.