Planering av vassklippning från kanot

Michael och Jesper har varit ute och paddlat i sjön under några dagar, utrustade med kartor och ortofotografier  för att planera kommande vassåtgärder inom Reclaimprojektet.

​Vi funderade även en hel del kring vilka skötselbehov som krävs i framtiden för att hålla vassen tillbaka. Att vassen breder syns tydligt vid en jämförelse med ortofoton från några år tillbaka. Många av de gamla roddgatorna och öppna vattenytorna är idag mer eller mindre igenväxta.

Vasskant bakom vatten med näckrosbladDen planerade vassklippningen inom Reclaimprojektet är tänkt att öka gränszonen mellan vass och öppet vatten. Det är nämligen i denna mosaik mellan vatten och vass som ett stort antal fåglar hittar sin mat. I ett område utanför Svalnässtugan på sjöns nordvästra sida kommer vi senare i år att klippa för att skapa öppningar i vassen.

En person sitter i en kanot och tittar ut över vattnet med kikare 

Tysslingen har ett medeldjup på 0,5 meter (max 0,9 meter) men det är ofta mycket grundare än så och det var inte alltid helt lätt att ta sig fram med kanoten genom dy och näckrosor...Kanotkant med grunt vatten med näckrosblad

Foto: Jesper Pietsch