Vallbygget fortsätter i Tysslingen

Arbetet med att anlägga en vall fortsätter i norra Tysslingen. En slingrande vattenfåra har skapats som sträcker sig över strandängen mellan Blackstaån och Frösvidalsån.

 


Den nygrävda vallen ska snart få en tät barriär i form av platonmattor. Foto: Jesper Pietsch

Grävmassor från åfåra blir vall

​Massorna som grävts upp för att skapa den meandrande åfåran har lagts upp som en vall på den nygrävda åfårans norra sida samt en bit norrut längs de båda åarna, och just nu pågår arbetet med att lägga i en vattentät barriär i vallen. Arbetet har bitvis varit svårt eftersom det är svårt att köra med maskiner på en våtmark med varierande  bärighet och få de uppgrävda massorna att ligga still på önskad plats.

För att i kunna kontrollera vattennivån innanför vallen i framtiden, kommer den förses med en tömningsanordning, flödesbord och en pump.

Arbetet beräknas bli klart senare under hösten.

Mer information om åtgärderna vid Älgesta-Blackstaån