Nu byggs en spång ut i Venakärret

Snart kan du ta dig torrskodd ut till Talludden i Venakärret! Nora byggnadsvård bygger just nu en spång med broar från Missionshuset ut längs Venakärrets norra sida.

Sittande person spikar i en träspångNora byggnadsvård i spikartagen. Foto: Åsa Forsberg

Stigen börjar vid Missionsshuset i Älvhyttan, över Venaån och slåtterängen och sedan vidare genom skogsbetet med utblickar över Venaån. Stigen slutar vid Talludden som är den enda platsen i Venakärret där man ser hela kärret . Här byggs en liten plattform och grillplats. Det kommer bli ett toppenställe att fika eller grilla sin korv på!  Flera rejäla broar har också byggs för maskiner och kor. Korna måste lätt kunna röra sig i området för att betet ska bli bra i hela skogsbetet på norra sidan Venakärret. Arbetet flyter på bra och de beräknas vara klara om någon vecka.

Träspång som leder ut i gles björkbeväxt våtmark med en öppen grind i förgrunden Spång av trä leder ut i våtmark, en stängd grind i förgrundenFoto: Åsa Forsberg

Läs mer om projektets åtgärder för friluftslivet