Åtgärderna ger resultat - fler blommande orkidéer i Venakärret

Årets räkning av guckuskorna i Venakärret visar att de fortsätter att öka.


Guckuskor. Foto: Åsa Forsberg

Nu börjar vi se resultat på restaureringsåtgärderna i Venakärret. Trenden har allt sedan räkningen började år 2013 varit ökande och framförallt har guckuskon svarat med att blomma mer och rikligare. Ett kvitto på att våra skötselinsatser inom Reclaim varit bra! Det är glädjande hur bra guckuskorna svarar på de röjningar som genomförts och sent betessläpp med kor. I år noterades  totalt 127 skott varav 75 med blommor (många dubbelblommande). Att jämföra med 2013 då vi började räkna  guckuskorna och där antal skott var 95 varav 14 blommade.


Kärrknipprot. Foto: Åsa Forsberg

Men det är inte bara guckuskorna som blommar rikligt i år, i norra ängen blommar det just nu mängder av kärrknipprot. Den rika blomningen lockar även mängder av fjärilar.


Väddnätfjäril på ängsnycklar. Foto: Jesper Pietsch