God helg och gott nytt år 2017!

Vi tackar för ett gott Reclaimår 2016 och vill önska er alla en god helg och ett gott nytt år 2017! Nedan följer en kort sammanfattning av årets händelser inom projektet.

​Hänt under året i Venakärret

Restaureringarna i Venakärret är klara! Detta innebär förstås att det är först nu som den viktiga fortlöpande skötseln inleds. Men med årets avslutande röjningar i skogen norr om rikkärret, slåtterrestaureringar, fräsningar för mossor och fjärilar, och avslutat restaureringsbete har vi skapat rätt förutsättningar för en fortsatt positiv naturvårdsutveckling här. Det passar bra ihop med att Venakärret i höst också blev naturreservat. Väldigt kul!

Sugna på att se detta men saknar stövlar? Inga problem! Nu när spången genom kärret är klar funkar lågskorna. Förutom Venakärrets fantastiska natur finns det nu en flora, bänkar, grillplats och en utsiktsplattform att njuta av. Till våren kommer en informationsskylt att sättas upp vid plattformen samt vid parkeringsplatsen.

Guckuskorna fortsätter att öka i antal sedan restaureringar och inventeringar inleddes inom projektet.

Hänt under året i Tysslingen

Vår slåttermaskin levererades i våras. Vilken skönhet till naturvårdare! Första säsongens har inte varit helt problemfri men ett bra samarbete med referensgrupp och leverantör gör att det ser bra ut inför 2017. Vår maskin var delaktig i årets våtmarksslåtter. Balar producerade inom projektet testas för biogas i en anläggning i Karlskoga.

En utmanande åtgärd inleddes i somras då de första skoptagen togs på invallningsarbetet i norra Tysslingen. Över en kilometer vall har anlagts och en ny vattenfåra har skapats. Vallens utsträckning är klar men vi kommer att använda vintern för att jämna till där vallen satt sig under hösten. Innan arbetet påbörjades hittades en hel del rödlånke i området, men som tur var i väldigt begränsad utsträckning inom arbetsytorna. 

I oktober anordnade vi en temadag om Tysslingen och projektet: Tysslingen – en sjö i förändring. Det var även premiäröppning för den helt nya naturutställningen i transformatorstationen i södra Tysslingen. Har ni inte sett den rekommenderas ett besök när dörrarna öppnas i vår igen!