Fräsning för mossor och fjärilar i Venakärret

Nu har vi fräst bort buskar och tuvor i ett litet område i Venakärret för att fjärilar och mossor ska trivas bättre.

Tistel i skärpa och en maskin i bakgrunden i oskärpa 

Mer ljus till krävande arter

I Venakärrets nordvästra del frästes de av buskar, tuvor (mest pors och blåtåtel) och annan vegetation som här tagit över och trängt undan några av rikkärrets mer specialiserade arter, som behöver mycket ljus och regelbunden hävd för att trivas. Som till exempel väddnätfjärilen som är beroende av att det finns gott om ängsvädd i området och den lilla kalkkärrsgrynsnäckan som behöver en lagom solvarm miljö. Andra arter som kommer gynnas av dessa fräsningar är brunmossor som rikkärsskapania och olika skorpionmossor.

En maskin kör fram mellan smala tallar och tuvor av pors m m 

Välplanerad insats med lyckat resultat

Fräsningarna utfördes av en specialanpassad pistmaskin med Bengt Pettersson vid ratten och med Jesper Hansson som rådgivare i passagerarsätet. Fräsningen gick bra, pistmaskinen kunde ta sig fram på ett skonsamt sätt utan att lämna några permanenta körskador. Det ska nu bli spännande att se hur området kommer utvecklas framöver.  Fräsningsarbetet gick på mindre än en dag men är resultatet av desto fler timmar av planering och förberedelser. Till stor hjälp har vi haft Jesper Hansson, vår referensgruppsbiolog i projektet, som  inventerat hela området samt rådgjort med andra naturvårdare runt om i landet med erfarenheter av liknande åtgärder. Under sommaren och hösten 2015 genomförde Jesper Hansson även mindre röjningar och ringbarkningar av björk och tall i området.

Frästa gångar i kärrlant 

Foto: Jesper Pietsch 

 

 


 Script Editor