Förbättringar av skogsbetet i Venakärret

Just nu pågår arbeten med att förbättre skogsbetet i på norra sidan om Venakärret för fullt genom röjningar och avverkningar.
Tredelad bild med halvöppen skog och personer med röjsåg

Andreas Martinsson, Lars Jansson och Karin Bäck från Skogsstyrelsen jobbar för fullt med att röja och avverka. Det är framförallt gran som röjs bort för att skapa rejäla luckor (solbrunnar) i skogen där solljuset kan komma ner ordentligt på marken. Solljuset gör att fler växter trivs, vilket i sin tur ger ett smakligare bete för korna. Längs med kärret röjer vi även tillbaka busk- och trädbården som under de senaste 70 åren vuxit sig längre ut i kärret. Dessa fina brynmiljöer kommer att gillas av fjärilar och fåglar. De betande korna kommer sedan att få göra sin positiva påverkan under ett par år innan vi gör ytterligare åtgärder.

Läs mer om åtgärderna i skogsbetesmarken