Anläggning av invallning inledd

För en vecka sedan inledde gräventreprenören Jan Josefsson anläggandet av en låg invallning kring nio hektar strandäng i nordvästra Tysslingen, mellan Älgesta by och Blackstaån.

Målet är att invallningen ska ge oss möjlighet att hålla ett högre vattenstånd på strandängen under en längre period på våren och försommaren än vad som är möjligt idag. Detta för att gynna häckande våtmarksfåglar som sumphöns, änder och vadare.  

bild3.JPG Foto: Michael Andersson.

Vallen byggs på ett markområde som är fuktigt eller vått året runt och markens bärighet är låg. Grävmaskinerna måste därför jobba från stockmattor långa sträckor.

bild2.JPG Foto: Michael Andersson.

Vi håller tummarna för att anläggandet ska gå bra och att resultatet blir en tät invallning. Isåfall kommer våtmarksfåglarna i Tysslingen att möta en ny bra häckningsmiljö till våren. Just nu är det ganska stökigt i området och ser inte så vackert ut och det kan ta ett par år innan vegetationen har kommit tillbaka.

Mer information om åtgärderna vid Älgesta-Blackstaån