Restaureringsslåtter på Tysslingens södra strandängar

Restaurering av fuktängarna fortsätter kring Tysslingen. Nu rullar Bengt Petterssons slåttermaskin på Irvingsholmsmaden i södra delen av sjön.
Slåttermaskin på gräsmark

Puts inför kommande slåtter

I år putsas en yta på cirka 20 hektar av maden, så att den ska kunna slås nästa år. Det skördade gräset kommer sedan att testas för tillverkning av bricketter för eldning. Planer har även funnits på att testa det skördade gräset som bioenergi, vilket inte blir av den här säsongen på grund av försenad leverans av den nya slåttermaskinen, av en fabriksombyggd pistmaskin som är försedd med både slåtteraggregat och rundbalspress.

Reclaim köper in en liknande slåttermaskin

Tack vare Reclaim-projektet kommer Länsstyrelsen från och med nästa år ha en egen slåttermaskin vid Tysslingen, liknande Bengt Petterssons maskin, som ska användas för restaurering och skötsel av sjöns fuktängar. Det blir därför spännande att senare se resultaten av årets insats.

Foto: Jesper Pietsch