Premiärslåtter i Venakärret

Nu slåttras ängarna i Venakärret för första gången sedan mitten av 1900-talet. Då föll gräs och örter för lien, idag med  maskiners hjälp.
två personer slår gräs och örter i öppen ängsmark iklädda orange regnställ

Under slutet av augusti startade slåttern av de två ängarna i Venakärret. Med hjälp av våtmarksanpassad slåttermaskin samt röjsågar med trekantsklinga slås starr och örter på de gamla ängsmarkerna närmast byn Älvhyttan. Ett arbete som nu till en början inte är helt lätt att genomföra på marker som stått orörda över 60 år. Men på några års sikt kommer slåttern gå lättare, då vi bearbetat tuvor och fått undan risvegetationen. Målbilden är en ängsmark med rikligt med typiska starrar, axag, orkideer, fjärilar och kalkkärrgrynsnäcka, men med mindre inslag av vass, pors och blåtåtel.

Mer information om åtgärderna i ängarna