Putsning av strandängar i Tysslingen

Strandängarna i norra Tysslingen är färdigputsade för i år. Snart börjar slåttern i södra Tysslingen vid Irvingsholm 
Banddriven röd maskin med slåtteraggregat framtill på nyslåttrad äng

Restaurering av strandängar

Den maskinells putsningen av strandängarna söder om Älgesta genomfördes under augusti som en del i restaureringen av Tysslingens strandängar. Åtgärderna som genomförs under projekttiden (2012-2017) kommer gynna fåglar som brun kärrhök, småfläckig sumphöna, kornknarr, brushane, svarttärna, enkelbeckasin och tofsvipa.

Färdigputsade strandängar vid Älgesta. Den nedre med besök av ett flertal tranor. Foto: Johan Wretenberg, Länsstyrelsen 

Läs mer om åtgärderna vid Älgesta