Nygrävd damm vid Norra Svalnäs

För att fåglarna ska trivas bättre i Tysslingen återskapar vi miljöer där fåglar kan rasta och leta efter mat. Vid Norra Svalnäs grävdes därför nya vattenytor under augusti 2015.
Grävmaskin i våtmark vid öppet vatten

Samtidigt förlängdes även gränszonen mellan vass och öppet vatten för att skapa fler värdefulla ytor där fåglarna kan leta efter mat. På den lilla ö som bildats i mitten av de nygrävda vattenytorna kan fåglar snart häcka och bygga bo. För att skydda de häckande fåglarna på den nya ön mot rovfåglar, passade vi även på att ta bort videbuskar som växte i närheten av ön.

Mer om åtgärderna vid Norra Svalnäs

 


Grävning pågår. Foto: Jesper Pietsch

Nästan färdiggrävt. Foto: Johan Wretenberg