Gallring för skogsbete i Venakärret

Nu pågår arbetet för fullt för att skapa det blivande skogsbetet i Venakärrets norra del. Under några veckor pågår avverkningen och sedan ska ris och virke fraktas ut från området.
Trad (gran) faller mot marken i halvöppen, snötäckt skogsmiljö

Granplantering blir halvöppet skogsbete

I månadsskiftet januari-februari startade PJ skogsvård arbetet i området som ska bli skogsbete på Venakärrets norra sida. Området bestod före åtgärden främst av tät granplantering som nu genom avverkning och gallring öppnas upp, i den äldre skogen skapas luckor och bryn. 

I filmklippen ovan kan du se topphuggning av träd.

Granen tas bort och lövträd sparas

Det mesta av den planterade granen tas bort. Björken gallras medan all ask och andra värdefulla lövträd sparas. Dungar av träd och buskar sparas helt. Även gråalen sparas som den är eller topphuggs (se bild nedan), detta för att minimera slyuppslag. Även del gran och björk kommer att topphuggas för att skapa en större variation i trädskiktet. Arbetet i skördaren beräknas ta cirka 1,5 veckor sedan ska allt ris och virke fraktas ut till väg. Vi hoppas nu på en fortsatt kall och snöig vinter för att arbetet ska flyta på bra utan markskador i området.


Topphuggning av al pågår. Foto: Åsa Forsberg

Läs mer om åtgärderna i Skogsbetesområdet