Fortsatta mätningar inför kommande invallning

Förberedelserna införför invallning av strandängen mellan Blackstaån och Älgesta by går vidare. Nu har vi genomfört ytterligare höjdmätningar för att veta hur höga vallar som ska byggas.

En person står på strandkant vid vatten med en lång pinne i händerna

Höjdmätning inför invallning

I fjol mättes höjdnivåer i diken och mot fastmark. Nu i veckan, den 28 april 2015, genomfördes en kompletterande höjdmätning längs de planerade invallningarna öster och väster om strandängen. Mätningen utfördes av Norconsult  och utgör en del av underlaget till den detaljerade planeringen som krävs för anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken samt till den kommande upphandlingen av själva invallningsåtgärden. Den senaste mätningen ger oss en uppfattning om hur långa invallningar som behöver anläggas. Ytterligare höjdmätningar kommer göras längre fram i sommar när vattenståndet är lägre.

Läs mer om invallningsåtgärderna vid Älgesta-Blackstaån


Blackstaån söderut. Foto: Michael Andersson

Växterna döljer vattnet

Bilderna ovan visar inte riktigt hur mycket vatten som det egentligen står på strandängen just nu, eftersom vegetationen döljer vattnet. Den 28 april var vattennivån på strandängen 39,52 meter över havet (enligt referenssystemet RH 70, samma referenssystem som används i de senaste vattendomarna). Läs mer om Tysslingens reglering och gällande vattendomar på: www.lansstyrelsen.se/orebro/tysslingenreglering  

Sprudlande fågelsång

Det riktigt sprudlade av fågelliv på strandängen denna dag. Sångsvanar, tranor, grågäss, krickor, grönbenor, enkelbeckasiner och en rödbena sågs och hördes. Det är en underbar upplevelse att höra hundratals krickors röster blandas med grönbenor och rödbenors sång på en välskött och blöt strandäng en vacker vårmorgon som denna.