Vi lär oss mer om maskiner för våtmarker

Den 25:e juni var Jesper och Michael i grannlänet och spanade in olika typer av specialanpassade maskiner för arbeten på våtmarker. Vi samlade på oss goda råd och erfarenheter till våra egna inköp av maskiner.
Röd traktor med en grönvit balpress med band istället för hjul

Erfarenheter från grannlänet

För att lära oss mer om vilka maskiner som passar bäst i våra projektområden, deltog vi i ett maskinseminarium vid Brosjön i Värmlands-Bro den 25 juni. Det var Länsstyrelsen i Värmland som visade och berättade om sitt maskinval och erfarenheter vid våtmarksrestaurering 2010-2013 inom ramen för LIFE-projektet Foder & Fägring (2010-2014).


Massey Ferguson-traktor med bandställ. Foto: Michael Andersson

Vilka maskiner behövs på våtmarker?

Enligt presentationen vi fick kan vi kortfattat sammafatta behovet utrustning som behövs för att sköta en någorlunda vanlig fuktäng/våtmark (i stil med våra våtmarker i Reclaim-projektet) så här: 

  • Traktor med bandställ (snabbt, kostnadseffektivt, men endast i områden med hyfsad bärighet)
  • Pistmaskin (går längre ut än traktorn men är dyrare att köra och underhålla och jobbar långsammare)
  • Truxor (den kan jobba flytandes i vatten men den jobbar inte snabbt alls, max 2 ha per dag under perfekta markförhållanden)


Truxor är ett amfibieliknande fordon som har väldigt lågt marktryck och som därför lämpar sig för arbeten i väldigt fuktiga områden med dålig bärighet till öppna vattenytor, den flyter helt enkelt ovanpå vattnet. Foto: Michael Andersson