Vassbränning i Venakärret

I fredags den 4 april steg röken från Venakärret i Älvhyttan. Skogsstyrelsen brände då bort gammal vass i delar av kärret på uppdrag av Länsstyrelsen.
Vassmark som delsvis brinner, i bakgrunden barrskog och blå himmel

En lyckad bränning för bättre betesmark

Syftet med bränningen var att få bort den gamla torra vassen i området som snart ska bli betesmark. Bränningen gick på det hela taget bra, lugnt och med bra resultat. Dagens väder var perfekt med solsken som torkade upp vassen och mycket lite vind (lite mer vind hade gett ett något bättre resultat). Vassen brann periodvis mycket starkt med lågor upp till 5-6 meter men tappade sedan fart vid riktiga blöthål och då vinden avtog.


Foto: Åsa Forsberg.

Skogsstyrelsen eldade och Länsstyrelsen svarade på frågor

Skogsstyrelsen, med Andreas som bränningsledare, skötte och hade ansvaret för hela bränningen. Hela området var säkrat med slangar, pumpar och vattenkannor. Dagarna innan kördes brandgator upp omkring området som skulle brännas. Under bränningen fanns Länsstyrelsens Åsa Forsberg på plats och bjöd på fika och svarade på frågor från de bybor som kom till platsen och ville veta vad som hände.