"Tornet" färdigrenoverat!

Nu står den före detta transformatorstationen nyrustad vid sjön Tysslingens södra ände. Nymålat tak och utbytta trasiga tegelstenar. Och där inne skiner väggarna förväntansfullt ljusa inför nästa års nya informationsutställning.
Tegelgavel med tre fönster mot blå himmel

Renoveringen klar 

Under sommaren och hösten har det lilla tegeltornet renoverats. Väder och vind hade under många år tärt på väggar, fönster och tak. Inför arbetet med att ta fram en ny utställning behövde hela huset ses över. Trasiga tegelstenar och fogar byttes och fogades om. Tak och stuprör rengjordes och målades om. Fönster renoverades eller nytillverkades, beroende på skick och kondition. En ny dörr tillverkades och sattes in. Marken har grusats upp och stenplattor lagts i nivå framför ingången för ökad tillgänglighet. Invändigt har väggarna fått en ny ljus träpanel, ett perfekt underlag att fästa ny infomation på.

Renoveringsarbetet har utförts av Puts och Tegel AB, med underentreprenörerna ByggIngvar AB och Falls Plåt AB. Arkitektur och Byggnadsvård AB hart stått för projektering/byggledning.

Ny "naturutställning" nästa år

Byggnaden har under flera år rymt stiftelsen Tysslingens naturinfo. Inom Reclaim-projektet kommer ny information om Tysslingens natur- och kulturvärden tas fram och sättas upp i tornet. Detta kommer ske under nästa år, fram tills dess kommer byggnaden stå tom och låst.

Foto: Elisabeth Karlsson

Läs mer om åtgärderna vid före detta tranformatorstationen