Stubbfräsning vid Åkerby i Tysslingen

Idag avslutades fräsning av alstubbar på strandängen nedanför Åkerby säteri.
En röd bandvagn fräser bort sly

Nu restaureras strandängen vid Åkerby

Här på de fuktiga strandängarna intill sjön Tysslingen växte tidigare en alskog. De stubbar som finns kvar efter avverkning och röjningar tas nu bort genom maskinell stubbfräsning. På så sätt förhindras uppvästen av alsly, då stubbarna årligen slagit upp nya stubbskott med stor växtkraft.

Foto: Jesper Pietsch

Entreprenören som utför åtgärden är Bengt Pettersson, som arbetar med en pistmaskin med fräsaggregat. Foto: Michael Andersson.