Sommarens putsning klar i Tysslingen

Nu är sommarens fräsning och putsning av strandängarna längs Tysslingens västra sida klar! Totalt har en yta om drygt 160 hektar bearbetats med lyckat resultat.
Del av gammal ek i förgrunden, i bakgrunden nyputsad brun mark

Putsning med ombyggda bandvagnar

Under perioden 15 juli – 14 augusti putsades och frästes strandängar längs Tysslingens hela västra sida, från Blackstaån vid Älgesta i norr ner till Irvingsholm i söder, samt en mindre yta i SÖ på Gräve-Åkerby. Arbetet utfördes av Lindings våtmarksrestaurering AB med hjälp av tre stycken ombyggda bandvagnar (Hägglunds bandvagn 206) med påhängda puts- och fräsaggregat.

Lyckat resultat

De bearbetade vegetation en yta om drygt 160 hektar gebon betesputsning, tuvfräsning, slyfräsning, fräsning av bladvass och videbuskar samt stubbar. Alla dessa åtgärder syftar till att förbättra förhållandena för våtmarksfåglarna genom att reusltatet underlättar den framtida skötseln av strandängarna. Alla arbeten har gått mycket bra. Vädret har varit på vår sida och arbetet har kunnat utföras enligt plan utan problem. 


Södra Svalnäs före putsning.


Södra Svalnäs efter putsning. Lägg märke till all alsly som försvunnit. Efterbilden är tagen cirka två veckor efter bearbetningen och visar att starren har återhämtat sig bra.


Roddgatan vid Svalnäs augusti 2013 (före bearbetning)


Roddgatan vid Svalnäs strax efter puts och fräsning i augusti 2014