Slåttertest i Venakärret

Finns det bra slåttermaskiner som kan köras även i blöta marker? Det var frågeställningen för en testdag i ute i Venakärret.
Person kör maskin med slåtterbalk i våt vassmark

Experter på våtmarker och slåtter

Reclaim-projektets syfte är att få till en långsiktigt fungerande skötsel av våtmarkerna Venakärret och Tysslingen. Bete är en viktig del men även maskinell slåtter kommer att behövas som komplement på båda platserna. För att lära oss mer om vilka maskiner som fungerar under dessa speciella förhållanden samlades en referensgrupp en sensommardag i Venakärret, den 15 september 2014. De som deltog var Åsa, Michael, och Jesper från Länsstyrelsen Örebro, Jan-Inge Tobiasson från Länsstyrelsen i Västmanland (med många års erfarenhet av slåtter i våtmarker) och Andreas Martinson från Skogsstyrelsen (med mångårig erfarenhet av slåtter i naturreservat såväl som diverse restaureringsåtgärder i Venakärret). Sen hade vi förstås bjudit in Närlant för att demonstrera några maskiner som ”bärare” av olika slåtterbalkar.

Testslåtter med lyckat resultat

Det var intressant var att se om maskinera överhuvudtaget tog sig fram i det blöta kärret. Och det gjorde de mycket bra. Diskussionerna handlade om hur effektivt de bearbetade vegetationen och hur lätta de var att hantera. Maskinen vi testade är av märket Brielmaier och av märket BCS. Båda kan beskrivas som enaxlade redskapsbärare, försedda med en typ av klippbalk som vi tror är lämpligt att slå gräs, förna, och sly. Michael, Jesper, och Jan-Inge åkte även till Tysslingen för att för att tillsammans med mark- och djurhållare Torbjörn Eriksson diskutera vilka maskinlösningar som kan vara lämpliga komplement för betet där.


Åsa testar den mindre maskinen (BCS).

Nyttiga erfarenheter men frågor kvar att lösa

Reclaim-projektgruppen var mycket nöjda med dagen. Vi tog med oss många nyttiga erfarenheter som tar oss allt närmare ett beslut om vilken typ att utrustning som är lämpligast för de långsiktiga skötselbehoven i Venakärret och Tysslingen. Ett kanske något svårare fråga att lösa är hanteringen av det avslagna materialet. Hur ska det samlas ihop och sedan transporteras ut från kärret? Går det att lösa med maskiner eller kvarstår endast tidskrävande manuellt arbete?


Brielmaier, en maskin med breda, taggiga trummor till hjul.


BCS, en mindre maskin med vanliga däck.

Foto: Jesper Pietsch