Röjning klar i södra Venakärret

Nu syns Venakärret igen! PJs skogsvård har i stort sett avslutat avverkningen och röjningen i södra änden av Venakärret.
Avverkade träd på marken, snödisig öppen mark och några stående träd

Blivande betesmark

Här i den södra delen av Venakärret skapas under Reclaim-projektet en öppen betesmark. Här kommer djuren att beta så långt ut i kärret som möjligt. Den 40-60 åriga lövskogen i området ner mot kärret har därför huggits ner. Några enstaka äldre träd samt några askar har sparats i åkerkanten. Kvar finns även en del träd och buskar en bit ut i kärret, som delvis kommer röjas bort manuellt senare under våren. Då kommer området även att stängslas in och börja betas.

Guckuskon får plats att växa igen

Genom röjningen och det kommande betet kommer solens strålar återigen kunna leta sig ner till marken, och glädja alla de växter och djur som under 40-50 år trängts undan. Som till exempel guckuskorna, som levt en allt dystrare tillvaro under de allt större träden i kanten på kärret.

Naturvård=tålamod

Men det krävs lite tålamod och några års ihärdigt bete innan vi når det önskade resultatet. Avverkningen och röjningen kommer till en början att ha en gödslande effekt på marken. Det kommer krävas hårt bete från djuren och fler röjningar innan rikkärret återigen ståtar med sin alldeles speciella mångfald av växter och djur.

Foto: Jesper Pietsch