Renovering av transformatortornet vid Tysslingen

Byggnadsställningen är uppe och nu startar arbtetet med renoveringen av den gamla transformatorstationen vid Tysslingens södra ände.
Man på byggnadsställning tittar på rostigt plåttaak, i bakgrunden ett vattendrag genom öppen mark

Den gamla transformatorstationen har sedan länge fungerat som en informationsplats om sjön Tysslingens fåglar och naturvärden. Under Reclaim-projektet kommer byggnaden att renoveras och en ny utställning tas fram.

Under sommaren 2014 renoveras byggnaden utvändigt. Frostsprängda tegelstenar byts ut, taket tvättas och målas samt stuprör och hängrännor lagas/byts ut. I augusti-september kommer sedan transformatorstationen ses över även invändigt och förses med nya/lagade fönster, målade väggar samt ny dörr. Under år 2015 kommer en ny utställning tas fram och sättas upp inuti byggnaden.

Arbetet utförs av Puts & Tegel i Örebro AB med underentreprenörer samt Arkitektur & byggnadsvård (byggledning).

Läs mer om åtgärderna vid transformatorstationen


Byggnadsställnningen är på plats


Frostsprängda tegelstenar.

Foto: Elisabeth Karlsson