Rapport från inventering av vegetation i Tysslingen 2014

I somras inventerades vegetationen i Tysslingen. Nu är rapporten klar.
Två personer tittar ner i gräsmark, på bilden en rapportframsida inlagd

Resultaten från sommarens inventering av vegetation i Tysslingen bekräftar våra tidigare kunskaper om hur sjöns vattenregim fungerar. Med vattenregim menas hur sjöns vattennivå styrs, både naturligt och genom reglering. Växtarternas förekomst på olika höjd och vegetationens zonering längs stränderna är goda indikatorer på bland annat att källflöden tillför vatten i sjön längs västra stranden, samt att de yttre delarna av strandängarna aldrig översvämmas, eftersom rotfilten flyter upp vid höga vattenstånd. Inventeringen utgör en del av projektets åtgärd Topografisk kartering (A.5) och är ett viktigt underlag inför framtagandet av en skötselplan för Tysslingen.

Rapporten hittar du genom länken nedan eller under fliken Dokument.

Rapport: Inventering av vegetation i Tysslingen 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Länk till nyhet om mätning av vattennivån i Tysslingen (öppnas i samma fönster)

Länk till nyhet om inventering av vegetation (öppnas i samma fönster)