Nu betar korna i Venakärret!

Lagom till sommaren släpptes korna för första gången ut i den nya betesmarken i sydvästra Venakärret.
två vit-svartspräckliga kor i blomsterrik betesmark

Nu är stängslingen klar i södra delen av Venakärret och de första korna har släppts i ut för premiärbete. Korna kommer från djurhållaren Westra Skrekarhyttans lantbruk.

Den södra betesmarken består av en fålla i sydvästra delen av kärret. En del av denna fålla består av fastmarkspartier som tidigare betats. Tidigt betessläpp är viktigt för att bekämpa vassen, ung och spröd vass är ofta smaklig och betas gärna av korna. I söder finns även en mindre fålla med guckusko. Här ska betet helt anpassas efter guckuskons behov av skötsel. Bäst skötseleffekt uppstår om djuren släpps in i mitten på september då guckuskon blommat över och mycket tidigt, innan guckuskon kommit upp. Fållan kan öppnas och stängas för att reglera betet just här.

Läs mer om åtgärderna i södra betesmarken

En av fjällkorna på premiärbete i södra betesmarken. Foto: Erik Persson/Westra Skrekarhyttans lantbruk