Mätning av vattennivån vid Älgesta, Tysslingen

Under torsdagen 24 april utfördes en enklare avvägning på strandängen mellan Blackstaån och Älgesta by för att klarlägga strandängens höjdnivå i förhållande till uppströms åkermark med tillhörande avvattningsdike.
Man med mätutrustning på blöt strandäng

Vattennivån mäts inför planerad invallning

Länsstyrelsens preliminära bedömning av mätningen är att dräneringen av åkermarken inte kommer att påverkas om strandängen vallas in för att hålla högre vattenstånd längre fram på sommaren. Invallningen ska bland annat gynna häckande änder och vadare, som behöver grunda öppna och välhävdade vattenytor med låg vegetation för att hitta mat under häckningssäsongen. 


Foto: Michael Andersson

Norconsult utför och sammanställer mätningen

Uppdraget utfördes av Linus Pehrson vid Norconsult i Örebro. Norconsult kommer  inom kort sammanställa en rapport med sin bedömning utifrån dagens mätning.