Inventering av Tysslingens topografi

Just nu tittar Emelie och Henrik närmare på mark- och vattenförhållanden vid Tysslingen. De kartlägger skillnader och förändringar i vegetation och höjddata, för att vi ska få bättre koll på hur området ska skötas i framtiden.
Tre personer står vid strandkanten till en damm.

Kartlägger skillnader och förändringar

Henrik Flink och Emelie Nilsson är studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar och har fått uppdraget att titta närmare på Tysslingens topografi. På bilden syns de tillsammans med Börje Ekstam, deras lärare. Under en dryg vecka kommer de att titta närmare på Tysslingen. De undersöker vegetationen och höjdvärden längs några transekter och kartlägger förändringar i dessa för att på så vis få fram en bild av hur skillnaderna ser ut. Resultat kommer att ge oss en inblick i markens, vegetationens och vattenståndets skillnader i olika områden runt sjön. Värdefulla uppgifter för den framtida skötslen av området.  


Börje, Emelie och Henrik vid Svalnäs. Foto: Michael Andersson