Två möten om vad som hänt i projektet

Sammanlagt 90 personer deltog vid de båda informationsmöten som hölls den 14 maj i Vikers församlingshem samt den 28 maj i Naturens teater i Rånnesta. Då berättade de som arbetar med projektet Reclaim om vad som hänt hittills och är på gång inom de båda områdena Venakärret och Tysslingen.
Åsa står och pratar intill projektorduk som visar maskin som avverkar träd

Filmer som visade våtmarkerna från ovan

De båda mötena inleddes med en visning av flygfilmerna som togs fram under förra årets flygfotografering.

Länk till flygfilmer från Venakärret och Tysslingen

 


Michael Andersson berättar om vad som är på gång inom projektet vid sjön Tysslingen.

Röjning, eldning och stubbfräsning

Efter en kort presentation av projektet som helhet av projektledaren Jesper Pietsch berättade ansvariga förvaltare i de båda områdena om nuläget. I Vikers församlingshem berättade Åsa Forsberg bland annat om hur Venakärret röjts fram under vintern och numera syns från byn Älvnhyttan, att delar av kärret eldats och att betesmarken nu ska stängslas in. I Naturens teater i Rånnesta berättade Michael Andersson om det omfattande planeringsarbete som ligger bakom många av de åtgärder som ska genomföras i projektet. Med exempel från en studieresa i Polen där man arbetar med liknande restaureringar, visade han bilder på några av de kommande åtgärderna, bland annat anläggning av meandrande åslinga samt dammvall. En annan åtgärd som påbörjats och kommer fortsätta på fler strandängar runt sjön är maskinell stubbfräsning och putsning av tuvor.


Jesper Hansson berättar om sin inventering i Venakärret 2013.

Guckuskorna räknade i Venakärert

Efter fikapausen fick åhörarna veta mer om vad man hittat och vid fjolårets inventeringar. Daniel Gustafson och Jesper Hansson berättade om de inventeringar som genomförts i Venakärret. Det man tittat närmare på där var kärrets vegetation och förekomsten av de arter som projektet arbetar särskilt för, nämligen käppkrokmossa, guckusko, väddnätfjäril och den pyttelilla kalkkärrsgrynsnäckan. Metoderna för inventeringarna varierade. Guckuskorna totalinventerades, det vill säga man räknade alla plantor på växtplatsen i kärret och det var 95 stycken. Medan andra arterna inventerades genom olika former stickprovsmedtoder. Vegetationen undersöktes till exempel genom att ett antal rutor lades ut i området, där alla arter räknades. I projektets slut ska samma inventering genomföras igen för att se om någon förändring skett efter genomförda åtgärder.


Albin Lundkvist berättar om hans och Billy Lindbloms fågelinventeringar i Tysslingen 2013.

Sävsångare leder revirligan i Tysslingen

I Naturens teater i Rånnesta berättade Johan Wretenberg samt Albin Lundkvist och Billy Lindblom om fjolårets men även tidigare inventeringar av fågellivet vid Tysslingen. Fjolårets inventeringar tittade närmare på vilka fåglar som häckar på strandängarna, vilka fåglar som håller till ute på sjön och vilka nattaktiva fåglar som finns i anslutning till Tysslingen. Dessutom tar man under ett år vattenprover på lite olika ställen i sjön och dess tillopp/utlopp. Vi fick bland annat veta att sävsångaren är den vanligaste arten bland strandängarnas häckande fåglar. Mer om fågelinventeringarna hittar ni i en artikel om fågelinventeringar i Tysslingen 2013, Fåglar i Närke 2013, nr 4 (pdf, öppnas i nytt fönster)


Elisabeth berättar om projektets hemsida.


Daniel pratar om uppföljningen av projektet inför åhörarna i Vikers Församlingshem den 14 maj.

Foto: Johan Wretenberg och Elisabeth Karlsson