Ett större arbete utförs vid Tysslingen

Idag inleds putsning och fräsning av tuvor, sly, bladvass och buskar på strandängarna vid Tysslingen.

Arbetsledaren från LVR AB, Joakim Lund, med en av de bandvagnar som används för putsning av vegetation på strandängarna vid Tysslingen

Arbetsledaren från LVR AB, Joakim Lund, med en av de bandvagnar som används för putsning av vegetation på strandängarna vid Tysslingen.

 

Det är Lindings våtmarksrestaurering AB (LVR AB) från Söderhamn som utför uppdraget åt Länsstyrelsen. LVR jobbar med tre bandvagnar med puts- och fräsaggregat som är i arbete samtidigt. En stor del av strandängarna längs Tysslingens västra sida kommer att bearbetas.

Syftet med åtgärden är att gynna fågellivet på strandängarna genom att vegetation, stubbar och tuvor som försvårar den löpande skötseln tas bort. Arbetet utförs av Joakim Lund, Jimmy Engström och Rasmus Fredin från LVR. De har sin bas vid Gymninge gård på sjöns västra sida. Arbetet beräknas pågå 2-3 veckor.