Inventering i Venakärret

I juni började inventeringen av Venakärrets arter och naturtyper, som kommer pågå under sommaren fram till hösten 2013.
En person ses bakifrån gå fram i högt gräs med grönskande lövträd i bakgrunden

Hur mår kärret idag?

Under sommaren kommer arter och strukturer som är typiska för de miljöer som finns i Venakärret att inventeras. Bland annat kommer mossor och andra växter att räknas liksom andra arter som projektet inriktar sig på. Hur mycket käppkrokmossa finns det i kärret nu och hur står det till med kalkkärrsgrynsnäckan och väddnätfjärilen, var finns de och hur många är de?

Varför inventerar vi före åtgärderna?

Att vi gör denna inventering nu innan alla åtgärder kommer igång, är för att vi ska kunna följa upp vilka effekter restaureringsåtgärderna kommer få sedan de genomförts. Samma inventering som görs nu kommer alltså även att genomföras i slutet av projektet, under 2017. Redan nu har vi räknat alla guckuskor som finns i området. Vi hittade 95 skott, varav 14 blommade. Förhoppningsvis leder de åtgärder vi gör för att gynna guckuskon till att fler har lyckats gro och blommar nästa gång vi inventerar.

Det som inventeras är:

  • Typiska växter
  • Typiska mossor (indikatorarter, vet vi hur några mår får vi samtidigt en bild av hur andra rikkärrsarter mår)
  • Vitmossor
  • Negativa arter (arter som av olika anledningar inte hör hemma i ett rikkärr och som vi vill ska minska i mängd)
  • Täckning av förna
  • Träd och buskar
  • Guckusko
  • Kalkkärrsgrynsnäcka
  • Käppkrokmossa
  • Väddnätfjäril

Tidningen Nerikes allehanda följde med våra inventerare ute i fält en dag, vilket resulterade i en artikel om inventeringen i Venakärret (pdf, öppnas i nytt fönster)