Flygfotografering av Tysslingen och Venakärret

Nu har de båda våtmarkerna inom Reclaim-projektet flygfotograferats. Snart kommer vi ha bilder över både Tysslingen och Venakärret från ovan.
En man i står i hög vass och släpper iväg en radiostyrd kamera

Radiostyrd kamera dokumenterade

Med hjälp av en radiostyrd farkost togs en rad stillbilder, några filmer samt ett 360º panorama för vardera område. Dessa flygfotograferingar görs för att dokumentera hur områdena ser ut innan projektets olika åtgärder genomförs. Förutom mer generella översiktsbilder togs även en rad avgränsade bilder i de delar av våtmarkerna där lite mer omfattande åtgärder kommer genomföras (t.ex. norra Tysslingen där en slam-damm och meandringar ska byggas).

Ett sätt att mäta åtgärdernas resultat

Fotodokumentationen görs även för att vi på ett pedagogiskt sätt ska kunna visa hur det ser ut före och efter åtgärderna. På en del platser kommer det att bli en väldigt påtaglig skillnad mellan före och efter. 360º panoramorna kommer ge en bra översikt och uppfattning om hur olika delar ligger i förhållande till varandra.  Flygdokumentationen kommer även att fungera som ett värdefullt underlag i diskussioner och planering av kommande åtgärderna. Denna flygdokumentation kommer sedan att återupprepas, från samma fotovinklar för att kunna jämföra resultat före och efter åtgärder.  

Flygbilder från Venakärret

Flygbilder från Tysslingen