Nu inventeras fåglarna i Tysslingen

Nu i slutet av april har en inventering av fåglarna i Tysslingen påbörjats. Vi ska titta på vilka fåglar som häckar på strandängarna och i norra delen av sjön. Redan nu har bland andra tofsvipor och sävsparvar börjat bilda revir och förbereda årets häckning. Inventeringen kommer att pågå fram till slutet av juli, för att få en så heltäckande bild som möjligt av vilka fåglar som lever här.
Svartvit fågel med tofs på huvudet och röda ben går på kort gräs i strandkanten

En populär barnkammare för många fåglar

Tidigare inventeringar har visat att många fåglar väljer att häcka på strandängarna runt sjön, liksom i vassen och i anslutning till klarvattenytorna. Förhoppningsvis kommer åtgärderna som sker inom LIFE Reclaim att medföra ytterligare förbättringar för fåglar och andra djur och växter som trivs här.

Inventering från kanot

Inventerarna som Länsstyrelsen anlitat är ute några dagar varje vecka. En del av inventeringen kommer att ske med hjälp av kanot i norra delen av sjön. Inventeringen av strandängarna görs av Toni Berglund. Inventeringen i sjön utförs av Albin Lundkvist och Billy Lindblom.

Inventering ett sätt att mäta naturvårdsåtgärdernas resultat

Alla naturvårdsåtgärder som görs inom LIFE Reclaim kommer att följas upp på olika sätt. En första inventeringsomgång utförs under sommaren 2013, för att visa hur naturen ser ut och vilka arter som finns innan åtgärderna genomförs. Nästa inventering görs med samma metodik i slutet av projektet, 2016-2017, för att se om åtgärderna redan då har haft någon effekt.

Fler inventeringar på gång

Förutom fåglarna kommer bland annat mossor, kärlväxter, täckning av träd och buskar samt vattenkvalitet att följas upp. Vi kommer även att göra specialinventeringar av de utpekade arterna i Venakärret och Tysslingen. Det gäller t.ex. guckusko, kalkkärrsgrynsnäcka och väddnätfjäril. En sammanställning av inventeringarna inom LIFE Reclaim kommer att presenteras när projektet avslutas.