Informationsmöten om Reclaim-projektet

Nu startar vi upp Reclaimprojektet. Välkommen på informationsmöten om LIFE-projektet Reclaim i Tysslingen och Vena den 13:e och 15:e november.
Två personer framför husvägg

Med hjälp av pengar från EU:s naturvårdsfond LIFE satsas totalt 25 miljoner kronor på ängar och betesmarker vid Tysslingen och Venakärret.

Två informationsmöten

Syftet med mötena är att informera markägare, boende och andra intresserade om de planer som finns för de två våtmarkerna. Det är längs den västra sidan av sjön Tysslingen utanför Örebro och i den södra delen av Venakärret mellan Gyttorp och Karlskoga som strandängar ska återskapas.  

Återskapa och bevara

Slåtterängar och mark som betas hyser ofta en stor artrikedom. Syftet med Reclaim är att återskapa och bevara de förhållanden som är nödvändiga för att dessa arter och levnadsmiljöer inte ska försvinna. Dessutom ska områdena göras mer tillgängliga för friluftsliv med hjälp av spänger, plattformar och utkikstorn.

– Det här är det första omfattande Life-projektet i Örebro län och därför är det extra roligt att få berätta om hur ett sådant projekt fungerar. Vi hoppas kunna skapa gynnsamma biologiska förhållande och samtidigt göra områdena mer lättskötta och besöksvänliga, säger projektledare Jesper Pietsch vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Plats och tid

Tysslingen - 13 november klockan 18.00-20.00 i Närkees Kils församlingshem.

Venakärret - 15 november klockan 18.00-20.00 i Vikers församlingshem.