Dokument

Här hittar du dokument från projektet Reclaim

Informationsfolder om projektet

Reclaimprojektets folder Foldern består av ett dubbelsidigt A3-ark som viks tre gånger till 21x10 cm

 

Affischer om projektet

 Affisch 1 åtgärder   

Affisch 2 arter

Affisch åtgärder 2016 1

Affisch åtgärder 2016 2

Affisch åtgärder 2016 3 

Affisch åtgärder 2016 4

 

Informationsskyltar om projektet


Reclaimskylt Tysslingen

Reclaimskylt Venakärret

 

Rapporter och skötselplaner

Rapport om inventering av vegetation i Tysslingen sommaren 2014

Rapport om invallningens påverkan på dränage av åkern 2014

Sammanfattning av undersökning av socio-ekonomiska effekter av projektet Reclaim i startskedet

Sammanfattning av undersökning av socio-ekonomiska effekter av projektet Reclaim i slutskedet

Rapport Historisk ekologi i Tysslingen (CBM)

Rapport Historisk ekologi i Venakärret och Älvhytteängen (CBM)

Skötselplan naturreservatet Tysslingen

Skötselplan naturreservatet Venakärret

Skötselplan för vassområden i Tysslingen

After-LIFE bevarandeplan Reclaim

Projektets Laymans report: Våtmarkerna lever upp

Projektets tekniska slutrapport (engelska)

Karta slutrapport Tysslingen (engelska)

Karta slutrapport Venakärret (engelska)


Folder Natura 2000

Vikfolder om Natura 2000-områden i Örebro län (340x420 cm)

 

Information om naturreservatet Tysslingen 

Reservatsskylt (160x59 cm)

Informationsskylt om arter (160x59 cm)

Reservatsfolder (40x42 cm, viks till 21x10 cm)

Faktablad (A4)

 

Reservatsskylt Venakärret (A1)

Informationsskylt om arter i Venakärret (160x42 cm)

Faktablad naturreservatet Venakärret (A4)

 

Ljudguider

Ljudguide Tysslingen

1Tysslingen - Svansjön MP3

2 Tysslingens landskap MP3

3 Tysslingens sommarfåglar MP3

4 Tysslingen -jordbrukslandskapet restaureras MP3

5 Tysslingen - naturbete på maderna MP3

6 Tysslingens fiskar MP3

7 Tysslingen - Sjöns vattenväxter MP3

8 Welcome to Tysslingen (in english) MP3

 

Ljudguide Venakärret

Venakärret MP3

Produktion: Thomas Öberg/Natur i Norr (produktion och speaker), Louise Turner (engelsk speaker), Sten Wahlström (fågelläten från Cd:n fågelsång) 

 

Media

Artikel om Reclaimprojektet, Nerikes Allehanda 2012-11-15 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Artikel om inventering i Venakärret 25 juni 2013, Nerikes Allehanda 2013-06-25 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Artikel om fågelinventeringar i Tysslingen 2013, Fåglar i Närke 2013, nr 4 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Artikel om naturvårdsåtgärder i Venakärret, T-Veronikan n1 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Artikel om projektet i Venakärret, inkl guidning samt informationsmöte, Vi i Viker nr 2 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Artikel om restaureringen av strandängar i Tysslingen, Nerikes Allehande 2014-08-07 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Artikel i Nerikes Allehanda om vassbränning i Venakärret 2015-04-26 (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Material från nätverksmöte nordiska LIFE-projekt 19-20 april 2017

Action Plan, Christina Pantazi (pdf, öppnas i nytt fönster)

From grass to gas, Ole Hyttel (pdf, öppnas i nytt fönster)

Grassservice, Dana Prizavoite (pdf, öppnas i nytt fönster)

LIFE LileVildmmose, Peter Hahn (pdf, öppnas i nytt fönster)

LIFE to alvars, Annely Esko (pdf, öppnas i nytt fönster)

LIFEVivaGrass, Zymantas Morkvenas (pdf, öppnas i nytt fönster)

Multi-purpose use of grasslands, Sven-Olov Borgegård (pdf, öppnas i nytt fönster)

Neemo, Bent Jepsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

UC4LIFE, Ivan Olsson  (pdf, öppnas i nytt fönster)

WS Ecosystem Services youtube link (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Studieresa till Polen

Rapport från studieresa till Polen augusti 20133 (pdf, öppnas i nytt fönster)