Projekt Enningdalsälven - en investering för framtiden

Tanken med Projekt Enningdalsälven är att skapa en svensk och norsk gränsöverskridande samförvaltning av Enningdalsälven och dess mynningsområden i Idefjorden.

Mjölneröd nedan fiskräknaren, foto: Daniel Johansson
Mjölneröd nedan fiskräknaren, foto: Daniel Johansson

Projektägare är Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med NINA (Norsk institut för naturforskning). Länsstyrelsen har beviljats ekonomiskt stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, området attraktiv livsmiljö. Målet är att utveckla en god vattenkvalitet och rika fiskbestånd och projektet planerar att leva upp till sin slogan - "En investering för framtiden"

 Kontaktpersoner

Projektledare:
Andreas Bäckstrand, Länsstyrelsen
i Västra Götalands län
010-224 55 17
andreas.backstrand@
lansstyrelsen.se

Projektansvarig i Norge:
Björn Walseng, NINA
+47 73801772
bjorn.walseng@nina.no

 Finansiärer

Finansiärer i projektet

 Reportage och artiklar

Projekt Enningdalsälven presenteras ibland i olika medier. Se reportage och artiklar under - Mer att läsa

 Nu är projektet slutrapporterat