Strategi & Mål

Operation Kvinnofrids mål

Vårt mål är att "Ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation"

 

Här kan du läsa om våra strategiska mål 2014 –2020. Våra genomförandeplaner för 2014–2015 anger vad vi ska fokusera på först.

Strategiska mål 2014-2020

Inom ramen för Operation Kvinnofrids strategiska mål ansvarar berörda myndigheter i Stockholms län för att

  • allmänheten har kunskap om våld i nära relation och var man kan få stöd,
  • bedriva ett aktivt förebyggande arbete i samverkan med idéburen sektor för att motverka våld i nära relationer,
  • det finns kunskap inom organisationerna för att kunna identifiera risk för våld i nära relation, utreda behov samt erbjuda insatser,
  • kvinnor och män som är utsatta för våld i nära relationer samt barn som upplever våld får de insatser som de har rätt till och har behov av,
  • våldsutövare får insatser så att våldsutövandet upphör,
  • det för arbetet mot våld i nära relationer finns en tydlig struktur för samverkan inom och mellan berörda myndigheter på individ och strukturell nivå.

2014-2015 sätter vi fokus på

Barnen

Vi ska

  • se till att det finns information till alla barn om vart de kan vända sig och vilket stöd de kan få ifall de upplever våld i nära relationer,
  • öka kunskapen bland Operation Kvinnofrids medarbetare om barns signaler om våld i nära relationer.

Våldsutövarna

Vi ska

  • se till att det finns information till våldsutövare om var de kan få stöd och vilket stöd de kan få för att förändra sitt våldsamma beteende, 
  • öka kunskapen bland Operation Kvinnofrids medarbetare om hur man motiverar våldsutövare att ta emot stöd så att våldet upphör.

Du kan läsa mer om våra genomförandeplaner för barn och våldsutövare i dokumenten till höger på denna sida. Där finner du också den lägesrapport som ligger till grund för våra mål.