Samverkande myndigheter

De medverkande myndigheterna arbetar även med kvinnofridsfrågor internt. Flera utav parterna har egna handlings- och åtgärdsplaner för arbetet och i några av dem uppmärksammas även barn som bevittnat våld.

Här kan du läsa mer om respektive parts arbete och besöka myndigheternas egna webbplatser för mer information.

Webbplats för Länsstyrelsen i Stockholms län Webbplats för Polismyndigheten i Stockholms län Webbplats Kommunförbundet Stockholms län Webbplats för Stockholms läns landsting Webbplats Stockholms stad Länsstyrelsen i Stockholm Polisen i Stockholms län Stockholms läns landsting Kommunförbundet Stockholms län Stockholms stad