Organisation

Operation kvinnofrid drivs gemensamt av Stockholms stad och Stockholm läns övriga kommuner, Polisen, Länsstyrelsen, Stockholm läns landsting, Kriminalvården och Kommunförbundet Stockholms län. Chefer och medarbetare på flera nivåer från varje organisation är engagerade.

Organisationen består av tre samverkande nivåer. Det finns en styrgrupp, en operativ ledningsgrupp och olika projektgrupper.

Operaton kvinnofrids organisationsschema