Om Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är ett samarbete mellan myndigheter och organisationer i Stockholms län.
Bild på blomma

 

Operation Kvinnofrid arbetar för att samverkan mellan de myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor ska fungera. En bred samverkan mellan olika myndigheter och ideella organisationer är en viktig förutsättning för att våldsutsatta kvinnor och deras barn ska få hjälp och stöd genom hela vård- och rättskedjan.

Operation Kvinnofrids arbete vilar på det fjärde jämställdhetspolitiska målet som är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld är ett omfattande samhällsproblem och är ett av de allvarligaste uttrycken för ojämställdhet i samhället.