Kvinnojourer

Inom Stockholms län finns både kommunala verksamheter och ideella kvinnojourer dit du kan vända dig för att få hjälp i en akut situation eller när du behöver någon att prata med. Flera kvinnojourerna har också skyddat boende, och där kan du få hjälp utan att behöva uppge ditt namn – du kan vara anonym.

Akutmottagningen för våldtagna kvinnor
Telefon: 08- 616 46 70

Alla Kvinnors Hus
Box 4023, 102 61 Stockholm
e-post: info@allakvinnorshus.se
hemsida:www.allakvinnorshus.org
jourtelefon: 08-644 09 20

Botkyrka kvinnojour
Box 207, 147 01 Tumba
e-post: botkyrkakvinnojour@telia.com
hemsida: www.botkyrkakvinnojour.se  
jourtelefon: 020-33 33 88

Brottsoffer-, kvinno- och tjejjouren i Södertälje, Salem, Nykvarn (Kvinnojouren Annfrid)
e-post: kvinnojouren@sodertalje.boj.se  
hemsida: http://kvinnojourenannfrid.se
Jourtelefon: 08-550 17 080, 070-441 62 59 

Ersta Härbärge
Box 4619, 116 91 Stockholm
e-post: vandpunkten@ersta.se
hemsida: www.ersta.se
telefon: 08-714 61 00

Haninge Kvinnojour
c/o Haninge kommun, 136 81 Haninge
e-post: haninge@roks.se
hemsida: www.haningekvinnojour.se
jourtelefon: 08-777 68 60

Hvilan (för dig som samtidigt har ett eget missbruk)Ingermarsgatan 9
jourtelefon: 08-746 75 53
telefon: 08-508 44 591

Kvinnojouren Anna/Upplands-bro
Box 2024, 196 02 Kungsängen
e-post: anna.upplandsbro@roks.se
hemsida: http://www.kvinno-jouren.com
joutelefon: 08-582 409 99, 073-658 98 63

Kriscentrum för kvinnor
Wollmar Yxkullsgatan 23
118 50 Stockholm
e-post: krismail.saf@stockholm.se
jourtelefon: 08 - 429 99 40
telefon till kansliet: 08-508 25 544

Kvinnojouren  i Huddinge
Box 2007, 141 02 Huddinge
e-post: kvinnojouren.huddinge@comhem.se
hemsida: www.kvinnojourenhuddinge.se 
jourtelefon: 08-746 75 53, 08-746 75 53

Kvinnojouren Nacka/Värmdö
Box 4099, 131 04 Nacka
e-post: nackavarmdo.kvinnojour@telia.com
jourtelefon: 08-601 95 72

Kvinnorjouren Nina
telefon: 08-420 314 11, flera språk

Kvinnojouren i Nynäshamn
e-post: nynashamns.kvinnojour@roks.se
telefon: 08-520 123 29

Kvinnojouren Snäckan
Lundmansgatan 13 nb, 761 45 Norrtälje
e-post: snackan.norrtalje@roks.se
jourtelefon: 0176-192 19

Kvinnojouren i Sigtuna
Box 3052, 195 03 Märsta
e-post: info@kvinnojourensigtuna.se
jourtelefon: 08-591 193 41, 070-509 11 00 

Kvinnojouren Sollentuna
Box 818, 191 28 Sollentuna
e-post: info@sollentunakvinnojour.se
jourtelefon: 08-35 60 69

Kvinnojouren i Solna/Sundbyberg/Ekerö
Box 1363, 171 26 Solna
e-post: solna@roks.se
jourtelefon: 08-27 90 80

Kvinnojouren Stina
Box 70, 177 22 Järfälla
e-post: stina.jarfalla@roks.se
jourtelefon: 08-580 269 00

Kvinnojouren Tensta-Hjulsta
e-post: kvinnoc.tensta@comhem.se  
hemsida: www.kvinnocentertensta-hjulsta.org
telefon: 08-760 32 59

Kvinnojouren i Österåker
Box 711184 28 Åkersberga
e-post: kvinnojoureniosteraker@gmail.com  
jourtelefon: 08-540 600 16

Kvinnors nätverk, flera språk
e-post: info@kvinnonet.org
hemsida: www.kvinnonet.org
telefon: 08-646 10 70 

Prostitutionsenheten
Högbergsgatan 27 nb, 116 20 Stockholm
e-post: prostitutionsenheten@stockholm.se
telefon: 08-508 25 501, 08-668 69 87

Q-jouren
En kvinnojour för kvinnor i missbruk
e-post: qjouren@rfhl.se
telefon: 0200-22 90 90 (gratisnummer), 08-644 20 32

RFSLs Brottsofferjour
För HBT-personer som varit utsatta för hot och våld. Jouren är öppen för hela landet.
e-post: boj@rfsl.se
hemsida: www.brottsofferjour.nu
telefon: 020-34 13 16, 08-34 13 16

Romska resande kvinnortelefon: 073- 557 89 44

Rsci (Riksorganisationen stödcentrum mot incest) Rsci vänder sig till kvinnor över 18 år utsatta för incest och sexuella övergrepp som barn.
Flintbacken 4, 118 42 Stockholm
e-post: jour@rsci.nu
hemsida: www.rsci.nu
jourtelefon: 08-696 00 95

Systerjouren Somaya
Jourkvinnorna talar 17 olika språk.
Box 5041, 163 05 Spånga
e-post: info@somaya.se
hemsida: www.somaya.se
jourtelefon: 020-81 82 83

Terrafem
Besöksadress: Kungsholmsgatan 8, Stockholm
e-post: infostockholm@terrafem.org
telefonjour varje dag kl 18-21, de talar 20 språk.
jourtelefon: 020-52 10 10

Tyresö kvinno- och tjejjour 
Box 209, 135 27 Tyresö
e-post: info@tyresokvinnojour.se
hemsida: www.tyresokvinnojour.se
jourtelefon: 08-742 23 33

Täby-Danderyds Kvinnojour
Box 2138, 193 02 Täby
e-post: info@kvinnojourentabydanderyd.se
jourtelefon: 08-768 32 10

Vallentuna kvinnojour
Box 170, 186 23 Vallentuna
e-post: info@kvinnojourenvallentuna.se
telefon: 0708-21 22 18, 08-511 790 33

Väsby Kvinnojour
Box 134, 194 42 Upplands-Väsby
e-post: kontakt@vasbykvinnojour.se
hemsida: www.vasbykvinnojour.se
jourtelefon: 08-590 911 91, 070-794 29 20 

Västerorts kvinnojour
hemsida: www.vasterortskvinnojour.se
telefon: 08-739 20 76