Det här har vi gjort

Operation Kvinnofrid har på bred front - genom olika kanaler och verktyg - bedrivit arbete för att motverka våld i nära  relation.   
pojke nalle
Den mest kända, synliga och debatterade delen av Operation Kvinnofrids verksamhet är affischkampanjerna, men vi har även genomfört projekt inom skolan. Här kan du läsa mer om samtliga kampanjer som vi bedrivt genom åren genom att klicka dig vidare på respektive årtal i vänstermenyn.