Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrids arbete vilar på det fjärde jämställdhetspolitiska målet som är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld är ett omfattande samhällsproblem och är ett av de allvarligaste uttrycken för ojämställdhet i samhället.

Vi består av flera myndigheter som tillsammans har skapat en plattform för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer i Stockholm län. Samverkande myndigheter är:

 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • Stockholms läns landsting
 • Polismyndigheten i Stockholms län 
 • Kommunförbundet Stockholms län
 • Stockholms stad och länets alla kommuner
 • Kriminalvården i Stockholms län
   

  Vi informerar löpande på denna webbsida och via länsstyrelsens nyhetsbrev Social utveckling om hur Operation kvinnofrids arbete framskrider.

               

 •  ”Jag vill veta”− allt om dina rättigheter vid brott

  Banner jagvillveta.se

   

  Alla som har varit med om brott har rätt att få information.

  På webbplatsen www.jagvillveta.se kan du som är barn eller ung hitta information om vad som är brottsligt, hur det kan kännas för dig som varit med om brott och om var du kan få hjälp.

  Här får du också veta vad som händer om du anmäler eller om det blir rättegång.

  På jagvillveta.se är finns information som vänder sig till dig som är:  

  • 4-7 år       
  • 8-13 år       
  • 14-17 år

  Läs mer på www.jagvillveta.se 

      origo

  För dig som är utsatt eller för dig som är  yrkesverksam inom området.