ÖP-portal Västra Götaland

​Översiktsplanering och strategisk planering har ofta till syfte att underlätta kommande planering och ge underlag för behov av regionala överenskommelser.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län vill med denna ÖP-portal bidra med ökad förståelse, kunskap och samverkan för att underlätta översiktsplanering i vårt län. ÖP-portalen kompletterar PBL Kunskapsbanken som tillhandahålls av Boverket.

Här finns vår generella sammanfattande redogörelse som underlag för aktualitetsprövning av översiktsplanen, information om kontakter på länsstyrelsen och tillgång till vårt ÖP-nätverk mm.

  
  
Description
  
  
  
  
Till ÖP-nätverkhttps://extraadmin.lansstyrelsen.se/op-portalen-vastra-gotaland/sv/sammanfattande-redogorelser/nationella-mal-planer-och-program/PublishingImages/%C3%96P-n%C3%A4tverk.png
Länsstyrelsen erbjuder en plattform där du kan möta kollegor i andra kommuner, ta del av deras erfarenheter och dela med dig av dina egna.
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/op-portalen-vastra-gotaland/sv/op-natverk/_layouts/15/start.aspx#/In page navigation

 Summary Links ‭[2]‬

 Summary Links ‭[1]‬